2561/04/02

M113 TUA


M113 TUA
Tamiya  kit 1/35 
Legend conversion

.....งานชิ้นล่าสุดที่เสร็จสมบูรณ์   เป็นงานพลาสติกคิท M113 เพิ่มชุดแต่งจากค่ายรีเจ้น ทำให้ M113 ปกติกลายร่างเป็นรุ่น TUA  การประกอบทั่วไปของคิดทามิย่ากับชุดแต่งคือ ไม่มีความลงตัว  ทั้ง ๆ ที่หน้ากล่องชุดแต่งระบุชดเจนว่าใช้กับตัวทามิย่า   ไม่น่าจะไม่ลงตัวได้ขนาดนี้  ก็ไล่แก้ไขกันไปจนประกอบแล้วเสร็จ    การให้สียังคงใช้สีกันเซ่ผสมด้วยทินเนอร์ พลาทูน สลับกับกันเซ่ในบางขั้นตอน   เวทเธอริ่งด้วยสีน้ำมันหลอด   งานชิ้นนี้ยังคงแนวทางของเจ้าของท่านเดิมคือ  ไม่เอาเก่าอารมณ์ออกฝึก.

KhunChea private collection.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น