2559/07/15

Sd.kfz.251/16 ausf.D flammpanzerwagen

....งานชิ้นล่าสุด เป็น รถกึ่งสายพานเจอรมันในสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นงานพลาสติก คิท จากค่าย Dragon ในสเกล 1/35 ต่อแบบ OOB ตัวนี้มีประวัติใช้งานจริงด้วย...... 1st Battalion, SS- Panzer Grenadiere Regiment 'Westland', 5th SS Panzer Division
'Wiking', Warsaw area, August 1944.


Special thanks
** Khun nut Private Collection**

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น