2555/05/23

Project......Panzer V (Panther) Ausf. G...........

ทดลองวาง ฟิกเกอร์ลงไป   กับฟิกเกอร์ 5 ตัว  ถือว่าเยอะเลยทีเดียวกับงาน วิทเน็ต ชิ้นนี้

 ทุกครั้งก่อนลงสีต้องล้างงานให้สะอาด   ตากให้แห้ง   พ่นรองพื้นกันเซ่   ในส่วนนี้ก็ต้องดูกันว่า   ทำงานเพื่ออะไร    ถ้างานตัวเอง  ผมว่าใช้ของที่ดี ๆ พ่นไปดีกว่า   โมเดล 1 คัน  ใช้เวลาในชีวิตหลายชั่วโมง   กว่าจะสำเร็จได้ออกมา    แต่หากเป็นงานลูกค้า   ก็ดูที่ระดับราคา    ถ้าเจอลูกค้าจ้าง 500-1000.- ก็เอาของที่ประหยัด ๆ ใช้  ก็คงเหมาะสมกับราคาที่จ้าง   แต่หากถูกว่าจ้างในระดับที่สูงพอสมควรแล้ว   ใช้ของดี ๆ ไปเลยดีกว่า    งานจะออกมาค่อนข้างดีกว่าแน่นอน    
...หลังพ่นสีรองพื้น ผมเลือกพ่นดำตามขอบเพื่อรองพื้นการทำ CM เอาไว้  จากนั่นพ่นสีพื้นด้วย 21+19+39  ผสมไม่แน่นอน  ทำCMด้วยการทอนเหลืองขึ้นมาเรื่อย ๆ   แล้วใส่เทาขาวพ่นสว่างที่สุด
 พรางเขียวใช้เบอร์ 340+54  พ่นทอนด้วย สีเดิมผสมเหลือง 58