2554/06/06

vignette....Sniper 1944................ครั้งที่1


...เป็นงานคั้นกลางงานทุกชิ้นของลูกค้า นานครั้งจะแอบมานั่งทำงานของตัวเองกับเค้าบ้าง vignette ขนาด 5*5นิ้ว ขนาดกำลังเหมาะ ว่าด้วยสไนเปอร์เจอรมัน 2 นาย กำลังซุ่มยิงข้าศึก โดยใช้ป้อมปืน T34 เป็นที่กำบัง วางโครงร่างไว้คร่าว ๆ ก่อน

1 ความคิดเห็น: