2554/05/07

M113A1 FSV. Vietnam 1670


...มาขึ้นงานใหม่กันอีกครั้ง ครั้งนี้เช่นเคยกับรถถังในสงครามเวียตนาม ซีรี่ย์ M 113 รถ Taxi ในสนามรบ ภายหลังออกแบบให้ติดตั้งอุปกรณ์เสริม ตามแต่ที่จะนำไปใช้ในสมรภูมิหรือจุดประสงค์ใด รุ่นที่เลือกทำเป็นรุ่น M113A1 FSV. ป้อมที่ติดตั้ง ดูแปลกตาไปไม่น้อย ประวัติไม่ขอกล่าวเพราะความรู้ในรถถังรุ่นนี้ไม่แน่น รู้เพียงว่ากองทัพ Australia นำไปใช้ในยุคสงครามเวียตนาม.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น